free_01  talkove nadobyfree_04

                                  JIŘÍ MIHULA

          Revizní technik tlakových nádob a plynných zařízení

Výroba kotle 

Tlakova nádoba

Činnosti jsou vykonávány mnou, jako fyzickou osobou, na základě "živnostenského listu" vydaného OŽÚ Mělník.

Mám předchozí dlouholetou praxi ve strojírenství a chemickém provoze s vykonávání revizí a zkoušek vyhrazených
tlakových zařízení
.

                                                                   

PROČ REVIZE? 

Provádět revize tlakových nádob je základní povinnost provozovatele. Vlastním smyslem revizí je zjistit technický stav tlakové nádoby. Po tomto zjištění stavu by mělo následovat odborné odstranění zjištěných závad (pokud byly nějaké závady zjištěny) a to podle typu závady opět odbornou firmou. Cílem celého souhrnu těchto činností je zajistit bezpečný provoz těchto vyhrazených zařízení - tlakových nádob a to bezpečnost jak osob, tak i majetku. Splnění této povinnosti kontroluje jako jednu z prvních každá kontrola Inspektorátu bezpečnosti práce a její nedodržení podléhá nepříjemným sankcím, k nimž je orgán IBP oprávněn